Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Tilburg richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Dagelijkse leiding:

 • Mw. Helma Oostelbos, coördinator

Medewerkers Leergeld Tilburg:

 • Mw. Audrey van Dun
 • Mw. Anny Hoefnagel
 • Dhr. Frank Nouwens
 • Mw. Ans Willemse
 • Mw. Monique Wolfs

  Bestuur:

  • Dhr. Nico van Mourik, voorzitter
  • Dhr. Dick te Boekhorst, secretaris
  • Dhr. Jos van der Zanden, penningmeester
  • Dhr. Rob Vink, lid
  • Mw. Judith van Enkevort, lid

  Beloningsbeleid

  Leergeld Tilburg werkt met een onbezoldigd bestuur en met een klein bureau met een coördinator en een office manager (in totaal 4 fte), die gesalarieerd worden conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

  Beleidsplan

  Stichting Leergeld Tilburg heeft geen eigen beleidsplan en verwijst voor haar beleid naar het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken van de Leergeld Vereniging: 25 jaar na oprichting van de eerste Stichting Leergeld in Tilburg staat de Leergeld organisatie als een huis!

  Overige informatie

  Bankrekening: NL04RABO0162446659 t.n.v. Stichting Leergeld Tilburg
  KvK: 41098537
  Fiscaal nummer (RSIN/ANBI): 808059920