Privacy verklaring

niet van toepassing

Stichting Leergeld Tilburg is klaar voor de nieuwe Privacywet!

Stichting Leergeld Tilburg doet er alles aan om jouw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Ook wij hebben maatregelen genomen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, maar we hebben het beter op een rij gezet hoe we dit doen. Wel nieuw is dat u op onze website het privacybeleid rechtstreeks kunt aanklikken. We willen open en transparant zijn voor al onze contacten.

Stichting Leergeld Tilburg gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de eigen doelgroep en geeft een heldere inzage welke gegevens verwerkt worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard, beveiligd en eventueel gedeeld worden.

Wat betekent dit voor jou?

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kan je vragen om overdracht van jouw gegevens aan organisaties die ook in jouw belang werkzaam zijn.

Indien het gebruik van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken.

Tenslotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Lees daarom goed de privacyverklaring door.

Privacyverklaring Leergeld Tilburg Download