Sponsoring & donaties

niet van toepassing

Sponsoring

Stichting Leergeld Tilburg ontvangt giften uit het bedrijfsleven, van kerkelijke en maatschappelijke instellingen, service clubs en particulieren.

Voor informatie over sponsoring graag contact opnemen met:

Mw. Helma Oostelbos, coördinator Stichting Leergeld Tilburg
Postbus 178, 5000 AD Tilburg
Telefoon: 013-580 1211
E-mail: coordinator@leergeldtilburg.nl

Voor gedetailleerde informatie over Stichting Leergeld Tilburg verwijzen wij je graag naar onze jaarverslagen. Onze jaarverslagen zijn te vinden onder tabblad “Jaarverslagen”.

ANBI

Leergeld Tilburg heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Dat betekent dat de bijdragen aan Leergeld fiscaal aftrekbaar zijn bij de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en voor minimaal vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Het is niet meer noodzakelijk hiervoor een notariële akte op te laten maken. Een dergelijke overeenkomst die voldoet aan de eisen van de belastingdienst, kunt u vinden door te klikken op: Overeenkomst periodieke gift in geld .

N.B. Ons fiscaal nummer is 808059920

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Leergeld Tilburg is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij de kinderen, die dat nodig hebben, terecht komt.